KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie ksiąg handlowych w tym sprawozdawczości
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego dla osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych
 • weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej, merytorycznej i podatkowej
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami skarbowymi
 • bieżące doradztwo księgowe

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sporządzanie listy płac
 • rozliczenie z właściwymi urzędami: ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON
 • obsługa umów cywilno-prawnych
 • księgowość płacowa
 • sporządzanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych oraz przekazywanie ich pracownikom i urzędom
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie

POZOSTAŁE USŁUGI

 • doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością
 • pomoc przy zakładaniu i przekształcaniu działalności gospodarczej i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie instrukcji i regulaminów przewidzianych przepisami prawa
 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 • pomoc w redagowaniu pism i odwołań
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem i uwzględnia specyfikę oraz rozmiar działalności. Chętnie przygotujemy dla Państwa konkretną ofertę cenową, w tym celu prosimy o kontakt.